سمینارها

دوره حجامت و بادکش برگزار شد

گروه: طب سنتی
۲۸ شهریور ۱۳۹۵

حجامت و بادکش

 

این دوره در دو روز  

به مدت 17 ساعت برگزار شد

مدت زمان دوره: 17
محل برگزاری: شهر ری
ظرفیت دوره: 40 نفر
مبلغ دوره: 200 تومان