سمینارها

دوره آموزشی حفظ سلامت برگزار شد

گروه: طب سنتی
۲۸ شهریور ۱۳۹۵

 

 

 

<p center;\"="" style="text-align: center;"> حفظ سلامت

این دوره در دو روز به مدت 20 ساعت با

با تخفیف 60%  این دوره برگزار شد  

مدت زمان دوره: دور روز
محل برگزاری: شهر ری
مبلغ دوره: 80,000 تومان