سمینارها

برگزاری دوره زالو درمانی در دانشگاه آزاد شهرستان نقده (آذربایجان غربی) 10 مهر ماه

گروه: طب سنتی
۲۵ شهریور ۱۳۹۵

دوره  زالو درمانی  

در دانشگاه آزاد شهرستان نقده (آذربایجان غربی)

 زمان برگزاری  10 مهر ماه

مدت زمان دوره: یک روز
محل برگزاری: شهرستان نقده
تاریخ شروع: 95/7/10