سمینارها

پرسش از شما پاسخ از ما

گروه: طب سنتی
۲۴ خرداد ۱۳۹۵

آرشیو پرسش و پاسخ طب سنتی استاد یوسف اصغری

https://t.me/iranian_medicin_asghari

گروه پرسش و پاسخ استاد یوسف اصغری

روی لینک زیر کلیک کنید ،سوالات خود را بپرسید و از متخصص طب سنتی پاسخ بگیرید

http://www.mtums.ir/faq