اخبار

قی یا خارج کردن محتویات معده از راه‌های پاکسازی دستگاه فوقانی گوارش

گروه: طب سنتی
۵ فروردین ۱۳۹۸
به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری تسنیم, بسیاری از بیماری‌ها به‌دلیل عملکرد ناصحیح بدن در حفـظ مواد ضروری و دفع مواد زائد اسـت. رعایت اصول 6گانه سلامتی خود در رفع بسیاری از بیماری‌ها کمک کننده است. در این باره محمد احمدی کارشناس طب سنتی عنوان کرد: احتباس یا حفظ مواد ضروری بدن که یکی از اصول 6گانه سلامتی است در مواردی به‌دلیل شدت قوه ماسکه، ضعف قوه هاضـمه یـا دافعه، تنگی یا گرفتگـی مجـاری، غلظـت مـاده, نداشتن احساس احتیاج به دفع یا انصراف طبیعت به‌سوی امری دیگر اسباب پیدایش استفراغ و ضـد اسـباب احتباس می‌شود. قی ــ استفراغ یک روش درمانی است که در لفظ با طب سنتی متفاوت است چرا که بسیاری از افراد استفراغ را به‌معنی خارج کردن محتوای معده می‌دانند و این در حالی است که طب سنتی عرق کردن, ترشحات شیر, ادرار, منی, اشک, ادرار بول و ... را استفراغ می‌داند. ــ به‌گفته وی قی یا خارج کردن محتویات معده از راه‌های پاکسازی بدن دستگاه فوقانی گوارش محسوب می‌شود. ــ قی پاک‌کننده معده بوده و اشتها را افزایش می‌دهد. ــ قی تمایل به خوردن مواد غیرطبیعی مانند گل را از بین می‌برد. ادرار بول ــ دفع مواد زائد ناشی از هضم دوم که در کبد صورت می‌گیرد, از طریـق ادرار بول خارج می‌شود. ــ ادرار بـول در کـاهش درد مفاصل و رفع احساس خستگی مؤثر است، البته ادرار بول در رفع بسیاری از بیماری‌های ناشی از رطوبت مفید است. تعریق این کارشناس طب سنتی افزود: یکی از روش‌های پیشـگیری از بیماری و نیـز از روش‌های درمـانی اسـت. ــ دفع عرق برای سلامتی بسیار ضروری است که امروزه به‌دلیل کاهش فعالیت افراد کمتر عرق می‌کنند. ــ تعریق به دو دسته تقسیم می‌شود, تعریـق طبیعـی ماننـد فعالیت بدنی و استفاده از سونا یا حمام، دوم تعریق با استفاده از دارو. ــ تعریقی که ناشی از ورزش کردن باشد به‌دلیل گرم کردن درون بدن و گداختن فضـولات موجب می‌شود که مواد زائد از طریق عرق به‌طور طبیعی دفع شود. انتهای پیام/*
منبع: تسنیم