اخبار

کلیه مصنوعی پوشیدنی

گروه: پزشکی
۳۰ خرداد ۱۳۹۵
 
 
 دانشمندان آمریکایی امید زیادی دارند که بتوانند فناوری جدید خود را که یک نمونه کلیه مصنوعی قابل پوشیدن است، جایگزین فرایند دردسرساز دیالیز برای بیماران کلیوی کنند. 
 
آنها یک کلیه مصنوعی قابل حمل را طراحی کرده‌اند که می‌توان به راحتی آن را به همراه داشت و حتی آزمایش‌های اولیه این محصول نیز با موفقیت پشت سر نهاده شده‌اند. 
 
حال این پروژه که پیش از این به صورت موفقیت‌آمیز در بازه زمانی 8 ساعته بررسی شده بود، با آزمونی دشوارتر روبه‌رو شده و فعالیت آن برای مدت زمان 24 ساعت روی 11 بیمار مبتلا به مشکلات کلیوی تحت نظر گرفته شده است.در این میان تنها 5 دستگاه توانستند تا این آزمایش را با موفقیت کامل در 24 ساعت به پایان ببرند. 
 
یکی از بیماران با مشکل لخته خون در دستگاه خود روبه‌رو شده و پیش از زمان مقرر مجبور به تحویل دستگاه شد. باتری دستگاه دو بیمار نیز پیش از اتمام 24 ساعت به پایان رسید. 
 
سه بیمار نیز با مشکل ایجاد حباب گاز در سیستم گردش خون روبه‌رو شدند و به همین دلیل نیز 6 بیمار موفق به اتمام آزمایش یاد شده نشدند. نکته مثبت این بود که هیچکدام از نمونه‌های این آزمایش از شرایط دستگاه گله‌ای نداشته و همگی می‌توانستند آزادانه حرکت کنند. 
 
 
 
منبع: سپید آنلاین