اخبار

شناسایی ۷۰ گونه جدید گیاهان دارویی قابل کشت در اردبیل

گروه: طب سنتی
۲۹ مرداد ۱۳۹۴

به گزارش خبرگزاری پانا، عدیل سروی در جلسه بررسی راهکارهای توسعه کشت گیاهان دارویی در اردبیل افزود: این مهم با پژوهش های صورت گرفته در مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی اردبیل محقق شده است. وی با بیان اینکه تا دو سال اخیر گونه گیاهان دارویی قابل کشت در این استان تنها ۵۵ گونه بوده است، ادامه داد: هم اکنون این تعداد به ۱۲۵ گونه با ویژگی های مناطق مختلف استان افزایش یافته است. رئیس جهاد کشاورزی استان کشت گیاهان دارویی را به عنوان یکی از استعدادهای کشاورزی منطقه مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: طی سال اخیر دستاوردهای خوبی در این زمینه ایجاد شده که به دنبال ترویج آن در بین کشاورزان استان هستیم. وی توجه به کشت گیاهان دارویی را علاوه بر صرفه اقتصادی در بحث کشاورزی امروز، به لحاظ صرفه جویی در آب با توجه به کمبود آب در بیشتر مناطق استان دانست. سروی با بیان اینکه کشت گیاهان دارویی در طرح تغییر الگوی کشت در استان از اهمیت ویژه ای برخوردار است، متذکر شد: توجه به الگوی کشت با محوریت کاشت محصولات کم آب در قالب این طرح پیگیری می شود. وی ادامه داد: در واقع به دنبال الگویی هستیم تا در قالب آن به دنبال کشت محصولات کم آب برویم و آن را در استان ترویج و فرهنگ سازی کنیم که در این راستا کشت گیاهان دارویی باید ترویج و مورد توجه قرار گیرد.

منبع: (پانا، 27 مرداد 1394)