اخبار

گیاهان دارویی منبعی که تهدید کم آبی ایران را به فرصت تبدیل می کند

گروه: طب سنتی
۲۲ شهریور ۱۳۹۴

 

امروزه به این نتیجه رسیده ایم که بسیاری از گیاهان دارویی، گیاهان پر توقعی نیستند و این قابلیت را دارند تا در شرایط کم آبی رشد کنند.

به گزارش”سنگرما “عضو شورای ستاد گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، کشت گیاهان دارویی را یک فرصت برای توسعه در وضعیت کم آبی ایران عنوان کرد. به گزارش مرکز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، فاطمه سفیدکن افزود:گیاهان دارویی جزو گیاهانی هستند که اکثر آنها نیاز آبی بالایی ندارند. موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع چندین سال بر روی کشت دیم گیاهان دارویی که مقاوم به کم آبی بوده و یا گیاهانی که می توانند در شرایط دیم و بدون هیچ گونه آبیاری در بارندگی حداکثر ۲۵۰ میلی متر رشد کنند، کار کرده است.

امروزه به این نتیجه رسیده ایم که بسیاری از گیاهان دارویی، گیاهان پر توقعی نیستند و این قابلیت را دارند تا در شرایط کم آبی رشد کنند. وی توضیح داد: وزارت کشاورزی به دلیل بحران آبی و خشکسالی، تغییر الگوی کشت را در برنامه های خود قرار داده است. بنابراین گیاهانی که مصرف آبی بالا دارند قرار است از چرخه کشت و کار وسیع خارج شده و یا مقدار آنها بسیار کم شود. بنابراین برای تغییر این الگوی کشت، یکی از گیاهانی که مد نظر است گیاهان دارویی است.

سفیدکن افزود: پس گیاهان دارویی را از دو منظر معرفی می کنیم، یک دسته آن گیاهانی که می توانند در تغییر الگوی کشت که در وزارت کشاورزی مطرح است مفید واقع شوند. گیاهانی که می توانند پرورش داده شده و پس از فرآوری ارزش افزوده بالایی داشته باشند و در عین حال نیاز آبی بالایی ندارند.

به گفته وی، گروه دوم گیاهانی هستند که می توان آنها را در دیم زارهای شیب دار کم بازده کشت کرد و در این دیمزارها نمی توان گیاهان زراعی دیگری را کشت کرد، این محل ها این قابلیت را دارند که در آنها گیاهان دارویی کشت شود. بنابراین می توان به گیاهان دارویی از این منظر به عنوان یک پتانسیل بالا توجه نشان داد. این عضو شورای توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اضافه کرد:درختی دارویی که می تواند در اقلیم های مختلف کشور مفید واقع شود و برای توسعه زراعت چوب نیز به کار رود اکالپتوس است.

وی ادامه داد: گونه های مختلف اکالیپتوس موقعیت رشد در مناطق مختلف آب و هوایی ایران را دارد. ضمن این که می توان از چوب درخت اکالپتوس استفاده کرد و هم از برگ های آن اسانس و داروهای انسانی و دامی تولید کرد. پس می توان گفت هردو پتانسیل را با هم دارا است.

 

منبع: (سنگر ما، 14 شهریور 1394)