دوره های آموزشی

ماساژ کلاسیک درجه 3

گروه: طب سنتی
۱۲ خرداد ۱۳۹۴

مرکز آموزشی و تحقیقاتی مرآت   ( بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران )   آموزش ماساژ های غربی و کلاسیک    ماساژ کلاسیک درجه 3 :   19 ساعت آموزش تئوری و عملی + 9 ساعت کارورزی + 3 ساعت آزمون عملی و تئوری   شماره های تماس : …