دوره های آموزشی

بادکش حجامت زالو

گروه: طب سنتی
۲۲ دی ۱۳۹۹
مدرس : یوسف اصغری گواهی علمی پایان دوره
مدت زمان دوره: ۳۰ ساعت آموزشی