دوره های آموزشی

گیاهان دارویی ۳

گروه: طب سنتی
۲۲ دی ۱۳۹۹
استاد یوسف اصغری در اتمام دوره گواهی علمی اعطا خواهد شد .
مدت زمان دوره: ۳۰ ساعت آموزشی
محل برگزاری: به صورت آنلاین
تاریخ شروع: ۶ بهمن ۱۳۹۹