دوره های آموزشی

حفظ سلامت

گروه: طب سنتی
۲۹ مهر ۱۳۹۸
استاد یوسف اصغری
مدت زمان دوره: دو روز فشرده
محل برگزاری: شهر ری
تاریخ شروع: آبان ۹۸