دوره های آموزشی

گیاهان دارویی

گروه: طب سنتی
۲۹ مهر ۱۳۹۸
استاد یوسف اصغری
مدت زمان دوره: دو روز فشرده
محل برگزاری: شهر ری
تاریخ شروع: آذر ۹۸