دوره های آموزشی

کارگاه های آموزشی طب سنتی

گروه: طب سنتی
۳ خرداد ۱۳۹۷

دوره های طب سنتی 

مدرس یوسف اصغری

ارائه گواهی نامه از موسسه مرآت

ثبت نام 09387222362

مهلت ثبت نام تا 24 خرداد 97

مدت زمان دوره: 30 ساعت
محل برگزاری: تهران . مرقد امام خمینی ، هتل آفتاب
تاریخ شروع: 30 و31خرداد و 1تیر