دوره های آموزشی

ماساژ زیبایی صورت

گروه: طب سنتی
۳۰ فروردین ۱۳۹۷

مدرس : دکتر خضری

کلاسها روزهای فرد ساعت 15 تا 19

به دلیل محدودیت ظرفیت اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام کنند.

مدت زمان دوره: 30 ساعت
محل برگزاری: تهران میدان انقلاب
تاریخ شروع: 9اردیبهشت 97
مبلغ دوره: 700,000 تومان