دوره های آموزشی

واحد فروش کتاب مرآت

گروه: طب سنتی
۲۵ مرداد ۱۳۹۴

واحد فروش کتاب مرآت با همکاری افراد باتجربه در زمینه طب سنتی در حال حاضر اقدام به فروش کتابهای طب سنتی با موضوعات عمومی و تخصصی نموده است .برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های زیر تماس بگیرید:http://www.mtums.ir/article/

02188969071
02188969052

02188824977

02188813178