دوره های آموزشی

کانال دوره های آموزشی

گروه: طب سنتی
۱۴ فروردین ۱۳۹۷

دوره های آموزشی استاد یوسف اصغری

https://telegram.me/joinchat/Dmx-Sj7gHl4YkmqGHmJryA

محل برگزاری: شهر ری