دوره های آموزشی

کانال دوره های آموزشی

گروه: طب سنتی
۱۴ فروردین ۱۳۹۷

برای اطلاع از آخرین دوره های آموزشی در حال برگزاری به آدرس تلگرامی زیر مراجعه کنید:

https://telegram.me/joinchat/Dmx-Sj7gHl4YkmqGHmJryA

محل برگزاری: شهر ری