دوره های آموزشی

دوره زالو درمانی

گروه: طب سنتی
۲ دی ۱۳۹۶
دوره زالو درمانی ۸ دی ماه جمعه آموزش عملی و تئوری هزینه دوره ۲۵۰ راه ارتباطی به صورت تلگرامی ۰۹۱۰۹۰۰۴۴۸۰