دوره های آموزشی

برگذاری دوره حجامت و بادکش

گروه: طب سنتی
۱۱ دی ۱۳۹۵
بادکش ۱۷۵ حجامت ۱۷۵ برای ثبت نام تلگرامی ۰۹۱۰۹۰۰۴۴۸۲
مدت زمان دوره: دو روز
تاریخ شروع: ۱۴ و ۱۵ دی ۹۶