مقالات

گروه: درمان بیماریها
۲۵ مرداد ۱۳۹۴

مرحوم دکتر عبدالله احمدیه فشارخون بيمارى خاصى نيست بلكه نشانه و علامت بسيارى از امراض ديگر است و قدما برحسب علت آن را به چهار دسته تقسيم نموده‏اند: 1- سوء مزاج، نقرس، ديابت، چاقى و ... 2- تشنج و تصلّب شرائين‏ 3- اورام كليه‏ 4- تصلب شرائين …