مقالات

تریاق اعظم

۲۶ مرداد ۱۳۹۴

کتاب تریاق اعظم از مولفات طبیب گیلانی است که مولف آن در گفتارهایی به عوارض سموم و داروهایی که می توانند سمیت ایجاد کنند پرداخته است و در جهت تدارک یا جبران این عوارض توصیه ها و نسخی ارائه نموده است. این کتاب که به صورت جامع مبحث سم شناسی در طب قدیم را تشریح نموده از این جهت دارای اهیمت است که درمانگران با استفاده از آن می توانند به جبران خطاهایی که ناخواسته در معالجات خود با آن روبرو م گردند بپردازند.

از سوی دیگر مولف در قسمت دوم کتاب به معرفی مفردات با خاصیت تریاقیت پرداخته است که از این نظر نیز کار را برای مخاطب تسهیل نموده است. مبحث مفردات دارای خاصیت تریاقیت از این جهت دارای اهمیت هستند که بسیاری از مفردات دارای تریاقیت به جهت خواص و آثاری که از خود در بدن ایجاد می کنند باعث تقویت سیستم ایمنی بدن در مقابله با بیماریهای مختلف می گردند و در صورت مصرف صحیح و به جا و به موقع بدن را در مقابل بیماریها مصون می دارند. به تعبیری مفردات دارای تریاقیت اگر به درستی انتخاب و تجویز شوند قادرند تاثیر درمان را به شکل قابل توجهی افزایش دهند.

برای تهیه این کتاب با شماره تلفنهای زیر تماس بگیرید:

02188969071
02188969052
09124859826

ارسال برای شهرستانها مقدور است.

مولف طبیب گیلانی

تصحیح میرهاشم محدث

قیمت: 18000 تومان