مقالات

ترجمه و شرح حقایق الطب

۲۶ مرداد ۱۳۹۴

کتاب حقایق الطب که آقای مهرانفر زحمت ترجمه و توضیح قسمتهای پیچیده آن را بر عهده گرفته است، از نوشته های مرحوم کرمانی است که در نوع خود بی نظیر است. اهمیت این کتاب از این جهت است که با نگاهی نو به بحث طب پرداخته است و این نگاه در بین کتابهای مهمی که قبل و بعد از این کتاب تالیف یا تصنیف شده است نظیر ندارد و تا حدی مغفول مانده است. نویسنده در این کتاب با استفاده از روایات سعی در تدوین یک ساختار طبی جدید نموده تا اشکالات موجود در ساختارهای طبی موجود را اصلاح کند. البته کتاب با عنوان طب اسلامی در سالهای اخیر بسیار نوشته شده است ولی باید گفت که هیچ کدام از این کتابها نتوانسته اند ساختارمند موضوع را ارائه کنند در حالی که نویسنده حقایق الطب به جهت اشرافی که بر روایات و منابع اسلامی داشته است و به دلیل تجربیات مفیدی که در علوم مختلف از جمله طب و کیمیا و امثالهم داشته به خوبی توانسته ساختاری نو ارائه دهد. به عبارتی این کتاب یکی از مهمترین کتابها برای آنهایی است که داعیه ایجاد طب اسلامی دارند و البته آخرین گام نیست.

از سوی دیگر مطالعه این کتاب برای کسانی که در زمینه طب سنتی فعالیت می کنند نگاه جدیدی در زمینه رویکردهای درمانی و حفظ سلامتی ایجاد می کند چرا که برخلاف بسیاری از کتابهای حکما و اطبا گردآوری مطالب قدما نبوده و با نگاهی نو بدون تقلید از دیگری به نوشتار درآمده است. بسیاری از درمانگران با دیدن این کتاب با نواقصی که موجب اشکال در فرآیند درمان می شود آشنا می گردند و قادر به تصحیح آنها می شوند.

برای تهیه این کتاب با شماره تلفنهای زیر تماس بگیرید:

02188969071
02188969052
09124859826

ارسال برای شهرستانها مقدور است.

مولف مرحوم کرمانی

شرح و ترجمه محمد مهرانفر

قیمت: 18000 تومان