مقالات

استخوان شکسته ، کودک درد کشیده

گروه: علمی
۱۸ خرداد ۱۳۹۵
 
 
  گرچه هر استخوانی در بدن چه در بزرگسال و چه در کودکان ممکن است دچار شکستگی شود، شیوع، شکل، جوش خوردن و بسیاری از متغیرهای دیگر که در روند شکستگی و جوش خوردن آن دخالت دارند، در این دو دسته تفاوت‌هایی وجود دارد. مهم‌ترین این تفاوت‌ها عبارتند از:
 
وجود صفحه رشد: صفحه رشد ضعیف‌ترین محل استخوان است و در ضرباتی که به اندام کودکان وارد می‌شود در بسیاری اوقات اولین محلی که دچار آسیب می‌شود صفحه رشد است. آسیب‌های صفحه رشد به‌دنبال ضربه معمولا بصورت جدا شدن آن از استخوان یا عبور خط شکستگی از آن است. به این آسیب‌ها شکستگی‌های صفحه رشد می‌گویند.
 
 انعطاف‌پذیری استخوان کودکان: به خاطر همین انعطاف‌پذیری بالا دو نوع تغییر شکل در استخوان‌های کودکان به‌دنبال ضربه ایجاد می‌شود که در بزرگسالان نادر است. شکستگی گرین استیگ Greenstick که در فارسی به «ترکه تری» ترجمه شده بر اثر همین خاصیت استخوان ایجاد می‌شود.
 
 سست بودن اتصال پریوست به استخوان: در کودکان بدنبال شکستگی استخوان، خون ناشی از شکستگی به سرعت بین پریوست و استخوان جمع شده و این دو را به راحتی از هم دور می‌کند. این خون به سرعت تبدیل به کال استخوانی می‌شود. به همین علت کال استخوانی در شکستگی‌های کودکان، حتی در شکستگی‌های بدون جابه‌جایی وجود داشته و بزرگتر از بزرگسالان است.
 
توزیع شیوع شکستگی‌ها: در کودک شیوع شکستگی اسکافویید و شکستگی گردن استخوان ران کم دیده می‌شود. برعکس، شکستگی‌های ناحیه آرنج شایع‌تر از بزرگسالان بوده و درمان آن مشکل است.
 
جوش خوردن شکستگی‌ها:هرچه بچه کم سن و سال تر باشد، سرعت جوش خوردن شکستگی در وی بیشتر است. شدیدترین شکستگی‌ها در شیرخواران در عرض 3-2 هفته جوش می‌خورد.
 
 بهبود شکستگی‌ها: قدرت دوباره شکل دادن Remodelling در کودکان بسیار بهتر، بیشتر و قوی‌تر از بزرگسالان است. با این حال شکل استخوان ممکن است کاملا شبیه قبل از شکستگی نشود. 
 
رشد استخوان پس از شکستگی: شکستگی در کودکان موجب تحریک و تشدید رشد استخوان شکسته شده می‌شود. این پدیده را مربوط به افزایش جریان خون صفحه رشد به‌دنبال شکستگی و در نتیجه افزایش فعالیت آن می‌دانند. با این حال افزایش طولی که بر اثر این پدیده در استخوان ایجاد می‌شود معمولا کم و قابل اغماض است. 
 
منبع: روزنامه سپید