مقالات

علت اصلی ابتلا به ایدز نهفته در سلول ایمنی

گروه: پزشکی
۵ فروردین ۱۳۹۵
 
 
 
محققان دریافته‌اند که این HIV نیست که با گذاشتن اثر مستقیم  بر سلول‌های سیستم ایمنی میزبان، باعث بروز بیماری ایدز می‌شود، بلکه از طریق اثرات ویروس روی سلول ایمنی، خود سلول‌های ایمنی باعث بروز بیماری در بدن می‌شوند.
 
 این ویروس می‌تواند یا از راه ویروس شناور آزاد گسترش پیدا کند که مستقیم سلول‌های ایمنی میزبان را آلوده می‌کند یا یک سلول آلوده است که ویروس را به سلول غیرآلوده پاس می‌دهد. 
 
روش دوم، یعنی انتقال سلول به سلول، 100 تا 1000 برابر موثرتر است و مطالعه جدید نشان می‌دهد تنها این روش است که یک واکنش زنجیره سلولی را راه‌اندازی می‌کند تا به انجام خودکشی سلول‌های آلوده جدید پایان دهد.
 
در مطالعه جدید، نشان داده شده که این مسیر مرگ تنها از طریق انتقال سلول به سلول HIV فعال می‌شود و ذرات ویروسی که آزادانه شناور هستند و باعث عفونت‌زایی می‌شوند، در این امر دخیل نیستند. 
 
 نرخ مرگ سلول‌های CD4 T در روش انتقال سلول به سلول، نسبت به ویروس شناور آزاد، به‌طور معنی‌داری بیشتر است. هرچند ویروس‌های شناور آزاد، عفونت اولیه را ایجاد می‌کنند، این گسترش سلول به سلول HIV است که باعث مرگ عظیم سلول‌های CD4 T می‌شود. در واقع، انتقال سلول به سلول HIV برای فعال‌سازی مسیر مرگ سلولی پاتوژنیک HIV کاملا ضروری است.
 
محققان حدس می‌زنند تفاوت در میزان مرگ سلولی میان دو روش آلوده شدن، مربوط است به کارآیی افزایش یافته انتقال سلول به سلول.
 
 
 
 
منبع: روزنامه سپید