مقالات

کشف ارتباط بین چاقی مفرط و اختلال حواس

گروه: علمی
۲۵ اسفند ۱۳۹۴

محققان دریافتند تغییرات اپی‌ژنتیک باعث ایجاد نامنظمی در ژن‌های مرتبط با حافظه می‌شود و آنزیم ویژه‌ای در نورون‌های مغزی هیپوکامپ مسئول ارتباط بین چاقی مزمن و نقص شناختی است. 
 
بر اساس آزمایش‌های انجام گرفته در دهه گذشته، ایجاد حافظه طولانی‌مدت با تغییرات در متیلاسیون DNA و هیدروکسی متیلاسیون DNA مرتبط است. چنین تغییرات مولکولی پایداری در DNA منجر به ایفای یک نقش مهم در ارتقا یا متوقف کردن تشکیل حافظه از طریق توانایی آنها برای افزایش یا کاهش بیان ژن‌هایی می‌شود که به نورون‌ها برای ایجاد ارتباطات سیناپسی جدید کمک می‌کنند. 
 
این گروه تحقیقاتی اکنون اثبات کردند تغییرات اپی‌ژنتیک حقیقتا مرتبط با تغییرات در بیان ژن‌های حافظه درون هیپوکامپ موش‌های چاق است و این تغییرات اپی‌ژنتیک سبب کاهش حافظه فضایی محل اشیا در این موش‌ها می‌شود. 
 
محققان همچنین نشان دادند که مقادیر کاهش‌یافته از یک محصول ژن وابسته به حافظه ویژه (STRT1) به عنوان عامل بیماری‌زای اصلی در نقصان حواس وابسته به چاقی است. 
 
 
 
منبع: روزنامه سپید