مقالات

بلایی که فیلم های مستهجن برسر مغز شما می آورند

گروه: سلامت
۹ اسفند ۱۳۹۴

 

 تحقیقات اخیر نورولوژی نشان داده هر قدر مردی بیشتر تصاویر مستهجن نگاه کند، ماده خاکستری در مغزش کمتر می‌شود. در ماه می ‌2014 طی بررسی‌هایی مشخص شد هر چقدر مردان به میزان بیشتری تماشای فیلم‌های مستهجن را گزارش کرده‌اند، به همان میزان، اندازه و فعالیت نواحی مختلف در مغزشان کمتر است به‌خصوص در استریاتوم مغز که وظیفه آن پردازش جایزه و انگیزه است. همچنین معلوم شد بین استریاتوم و قشر پیش‌مغزی (قسمتی از مغز که برای تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و کنترل رفتار به کار گرفته می‌شود) ارتباطی وجود دارد که مشاهده فیلم‌های مستهجن آن را تضعیف می‌کند.


     تغییرات مغز فقط در اثر تماشای فیلم‌های تحریک‌کننده ایجاد نمی‌شود بلکه هر نوع فعالیتی که مکررا انجام شود(اعم از نواختن یک ساز، سیگار کشیدن، رانندگی و...) تغییراتی روی مغز اعمال می‌کند اما نگرانی اصلی اینجاست که این تغییرات در جهت سازنده است یا مخرب

منبع: Scientific American