مقالات

احتمال مسری بودن خودکشی

۱۸ بهمن ۱۳۹۴
 
 
 
 پژوهشی جدید نشان داد افرادی که در سوگ مرگ ناگهانی ناشی از خودکشی یک دوست یا خویشاوند هستند، بیشتر به اقدام به خودکشی تمایل دارند. مطالعات پیشین بیان می‌کرد سابقه خانوادگی خودکشی، یک عامل خطر برای خودکشی کردن است. این تحقیق توصیه می‌کند هنگام ارزیابی خطر خودکشی، سابقه آن در میان خویشاوندان سببی و دوستان هم باید در نظر گرفته شود. به گفته دکتر الکساندرا پیتمن، از بخش روان‌پزشکی کالج دانشگاهی لندن: «نتایج به‌دست‌آمده، تاثیر عمیق خودکشی روی دوستان و اعضای خانواده را برجسته می‌کند. بررسی خطر خودکشی بزرگسالان جوان، باید شامل غربالگری به کمک سابقه خودکشی در خویشاوندان نسبی، سببی و دوستان باشد.»
 
محققان، اثرات معین سوگواری به خاطر خودکشی روی 3432 کارمند و دانشجو از دانشگاه‌های انگلستان را که در معرض فوت غیرمنتظره یک دوست یا آشنا قرار گرفته بودند، مطالعه کردند. شرکت‌کنندگان بین 18 تا 40 سال سن داشتند. 614 نفر به دلیل خودکشی، 712 نفر مرگ در اثر علل غیرطبیعی ناگهانی و 2106 نفر باقی‌مانده به خاطر علل طبیعی ناگهانی عزیز خود را از دست داده بودند. احتمال اقدام به خودکشی در افراد بزرگسالی که به علت خودکشی نزدیکانشان داغدار شدند نسبت به آنهایی که به خاطر مرگ نزدیکانشان به علل طبیعی سوگوار شدند، بیشتر بود. چنین افزایش خطری برای افرادی که به خاطر مرگ نزدیکانشان به علل غیرطبیعی عزادار شده بودند، وجود نداشت. همچنین این پژوهش نشان داد آنهایی که در سوگ ناشی از خودکشی نزدیکانشان هستند، 80درصد بیشتر محتمل است تحصیل یا کار را ترک کنند. در مجموع 8درصد از این اشخاص، از زمان وقوع خودکشی تحصیل یا کار را رها کرده بودند. بزرگسالانی که در سوگ خودکشی نزدیکان به سر می‌برند، بیشتر در معرض انگ زنی اجتماعی مربوط به این مرگ هستند، بنابراین توجه کردن به انگ اجتماعی که با داغ‌دیدگی مربوط به خودکشی نزدیکان همراهی دارد، شاید راهی برای محدود کردن تاثیر آن بر زندگی افراد باشد.
 
دکتر پیتمن گفت: «مردم نمی‌دانند به شخصی که اخیرا عزادار شده چه چیزی بگویند. به‌هرحال گفتن چیزی، بهتر از هیچ چیز نگفتن است و اشاره‌های ساده‌ای مانند پیشنهاد کمک عملی برای انجام کارهای روزمره می‌تواند بسیار معنادار باشد. کارفرمایان باید از تاثیر مهمی که سوگواری برای خودکشی بر زندگی کاری اشخاص دارد، آگاه باشند و به کارمند خود یاری کنند تا به کارش برگردد.»
 
 
 
 
منبع: سپید آنلاین