مقالات

افسردگی و دیابت ، یک ارتباط دوطرفه

۱۴ بهمن ۱۳۹۴
 
 
 
 محققان استرالیایی در یک مطالعه کشف کردند که، خطر بروز افسردگی به دنبال تشخیص دیابت در طول دهه دوم دوره بیماری کاهش یافته و سپس، به سرعت افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر، آنها پیشنهاد می‌کنند که یک ارتباط J شکل میان این دو وضعیت وجود دارد.
 
       آنها دریافتند که ابتلا به دیابت و زندگی با این وضعیت در ابتدا خطر افسردگی را 2 برابر می‌کند. سپس، درمان و پذیرش بیماری ممکن است احتمال علایم افسردگی را کاهش دهد، پیش از آنکه این خطر پس از دهه سوم تقریبا 3 برابر شود.
 
 
       این تیم تحقیقاتی معتقد است که ضعف و سستی ممکن است بعضی از این ارتباط‌های میان دیابت و افسردگی را توجیه کند، بنابراین معرفی استراتژی‌هایی که در کاهش عوارض مرتبط با دیابت موثر هستند، ممکن است در کاهش خطر افسردگی میان مردان مسن موثر باشند. نتایج این تحقیق در Maturitas منتشر شده است.
 
       محققان دیگر از این نتایج بسیار استقبال کرده و آن را قابل توجه می‌دانند. مطالعات بی‌شماری در گذشته انجام شده‌اند که نشان می‌دهند دیابت و افسردگی لزوما یک ارتباط دوطرفه دارند. بدین معنا که اگر افسردگی در اوایل زندگی بروز کند، خطر بسیاری از شرایط را زیاد می‌کند: ورزش نکردن، سیگار کشیدن و چاقی. همه این عوامل می‌تواند در نهایت منجر به چاقی شود. به طور برعکس هم، دیابت و عوارض مرتبط با آن نیز خطر پیشرفت افسردگی را بیشتر می‌کند.
 
 
       با این اوصاف، نویسندگان مقاله متذکر می‌شوند که مطالعه آنها محدودیت‌هایی داشته است. مثلا، این مطالعه از نوع مقطعی بوده و نمی‌توان از نتایج آن به اثبات رابطه علت و معلولی رسید، بلکه فقط وجود رابطه اثبات می‌شود. 
 
       محققان این مطالعه را در یک جمعیتی متشکل از 5462 مرد 70 تا 89 سال که در منطقه متروپولیتن پرت، استرالیا زندگی می‌کردند، انجام دادند. دیابت در این افراد با استفاده از اظهارات خود فرد، قند ناشتای بیشتر یا مساوی 7 میلی‌مول در لیتر یا استفاده از داروهای هیپوگلیسمی یا انسولین تشخیص گذاشته شد. محققان تفاوتی میان دیابت نوع 1 و 2 در این مطالعه قائل نشدند.
 
       افسردگی فعلی هم با استفاده از «مقیاس افسردگی سالمندان» در این افراد بررسی شد. اگر فرد در حال حاضر افسرده بود یا سابقه مصرف داروهای ضدافسردگی را داشت، در گروه «تا به حال افسرده» قرار می‌گرفت.
 
       افسردگی کنونی در 5/6 درصد از افراد شرکت کننده شناسایی شد، در حالی که در 4/11 درصد از آنها تصور شد که دپرسیون قبلی داشته‌اند، بنابراین در مجموع 9/17 درصد از افراد به عنوان «تا به حال افسرده» در نظر گرفته شدند...
 
 
 
منبع: سپید آنلاین