مقالات

پیشنهاداتی برای درمان فشارخون از طب ایرانی

۲۵ مرداد ۱۳۹۴

مرحوم دکتر عبدالله احمدیه

فشارخون بيمارى خاصى نيست بلكه نشانه و علامت بسيارى از امراض ديگر است و قدما برحسب علت آن را به چهار دسته تقسيم نموده‏اند:

1- سوء مزاج، نقرس، ديابت، چاقى و ...

2- تشنج و تصلّب شرائين‏

3- اورام كليه‏

4- تصلب شرائين ناشى از نوبه، سيفيليس و ...

روزه و امساك باعث سوختن فضولات بدن و اعضاء و احشاء گرديده و در نتيجه فعاليت نوين سلولهاى بدن را موجب مى‏شود. بسيارى از بيماريهاى صعب العلاج كه در برابر هر دارو و درمانى پايدارى مى‏كنند در برابر روزه تسليم شده و از بين مى‏روند.

 «تدبير لطيف» اصطلاحا به معناى كم خوردن بجاى فصد كردن است. زيرا بدل مايتحلل از غذا به عروق باز نيامده، نتيجتا خون كمتر توليد شده و ديگر نيازى به فصد حاصل‏ نخواهد گرديد. بهمين جهت آنان كه به اورمى و فشارخون دچارند اگر زياد تشنگى كشند خونشان غليظ و مقدار اوره‏شان زياد خواهد شد. در اين‏گونه افراد بهتر آنست كه در تابستان روزه نگيرند و در عوض در فصل زمستان به اين امر بپردازند كه براى مزاجشان بسيار مفيد خواهد بود.

بدنى را كه نياز به استفراغ بلغم داشته باشد بجاى استفراغ مى‏توان روزه و گرسنگى داد. زيرا گرسنگى خود طبيعت بلغم را مى‏پزاند و خون را رقيق نموده و تحليل مى‏برد. در اينجا بايد غذاهاى «معتدل» متمايل به «گرمى» مورد استفاده قرار داد و از «سردى‏ها» دورى جست.

نگارنده شخص ثروتمندى را مى‏شناسم كه ضعيف المزاج و لاغر و نسبتا ناتوان بود. او سالها در اروپا بسر برده و نزد متخصصان آنجا تحت معالجه قرار داشت. هيچ سودى از معالجات خود نبرد. در ايران بواسطه وقوع حادثه‏اى مدت سه روز غذائى نخورد نتيجه آن، رفع حالات قبلى او بود. بعدا بطور متناسبى افزايش وزن پيدا كرد و سلامت خود را بازيافت.

معلوم شد در اين سه روز بدن فرصتى يافت تا پادزهرى ترشح نموده و آن سموم و موادى را كه باعث ضعف و لاغرى او شده بودند خنثى و برطرف سازد. اين اثر را پيشينيان از روى تجربه يافته بودند، ازاين‏رو بود كه روزه را داروى بسيارى از بيماريها مى‏دانستند و ديانت اسلام نيز آن را واجب شمرده است. البته اين دستور هم داده شده كه در موارد خطرزا و زيان‏آور استفاده از روزه جايز نبوده بلكه حرام مى‏باشد.

مبتلايان به سوء مزاج ارثى كه معمولا به ضعف كبد دچارند، گاه به سبب خوردن غذاهاى گوناگون و نيز كاهلى در انجام كارهاى بدنى و تن‏پرورى، خون ناپخته در بدنشان ممتلى شده و در نتيجه «بخارات» در عروق و عضلاتشان تمركز مى‏يابد. عضلات امتداد يافته و بيمار به خود مى‏پيچد و رنگ چهره و چشمانش سرخ مى‏گردد، كه تمامى اينها نشانى از امتلاء بوده و بيمار مستعد به سكته مى‏شود. براى درمان بايد اقدام به اخراج خون و صفرا يا به عبارتى تقليل خون كرد و مسهل‏هاى لازم را تجويز نمود. قدما نوشته‏اند اكثر مردم از اين‏ امتلاء با آب سرد آسايش مى‏يابند، زيرا آب سرد اخلاط را از غليان بازمى‏دارد. در گذشته آب سرد را به بيمار مى‏نوشانيدند.

تخم گشنيز خون را از غليان بازداشته و دفع اورات‏ها و اوره را در خون مخصوصا در «طبائع گرم» مى‏نمايد، از همين روى بود كه ذكرياى رازى تخم گشنيز را با آب‏غوره و آب ليمو براى دفع «صداع صفراوى حار» توصيه مى‏كرد.

نگارنده با تجربه‏اى كه شخصا كرده‏ام نتايج حاصله را هميشه خوب و رضايت‏بخش يافته‏ام. اينجانب تخم گشنيز را در اورامى‏ها و عوارض آن بيش از پنجاه بار آزمايش كرده‏ام.

نتيجه آزمايش‏ها آنكه اوره را در خون هربار تقليل داده و به حد عادى رسانيد و بسى از اگزماها و ديگر عوارض اورمى را برطرف ساخت. غالبا در اين بيمارى شكرتيغال را يار و كمك تخم گشنيز مى‏كنم كه نتيجه آن همواره بسيار سودمند بوده است. گاهى نيز خود شكرتيغال را به تنهائى در اورمى مورد استفاده قرار داده و نتيجه خوب از آن ديده‏ام.

نگارنده در مواردى شكرتيغال را براى بهبود آنژين دوپوآترين enirtioP ed enignA بكار برده و نتايج رضايت‏بخشى از آن گرفته‏ام. يادآور مى‏شوم كه شكرتيغال و تخم گشنيز فشار خون را بسيار پائين مى‏آورند.

نظر به اينكه مبتلايان به اورمى دچار ضعف كبد و كليه و ناپاكى دستگاه گوارش هستند ازاين‏رو هميشه با تنقيه‏هاى مقتضى دستور تخليه روده‏ها را مى‏دهم. پس از آن تنقيه عصاره‏هاى گياهى لازم را تجويز مى‏كنم كه بيمار آن را مدتى در روده نگه مى‏دارد تا كليه‏ها و كبد را به كار واداشته و تسكينى در اعصاب دهد. (استفاده از روغن دنبه و روغن پيه اطراف كليه بز در داخل آب تنقيه مفيد است. روغن اطراف كليه بز شامل ماده‏ايست كه به تجربه اثر خوبى در تسكين اورام كليه نشان داده است.) آنگاه تخم گشنيز و شكرتيغال را كه خوراكى است مى‏دهم. عصاره‏هاى خوراكى هم بايد تجويز شود تا توسط اين ويتامين‏هاى سالم گياهى بدن توان دفاع از خود را پيدا نمايد.

هرگاه طبيعت بيمار «سرد و تر» باشد تخم گشنيز كه «سرد» است ممكنست ناسازگارى پيش آورد. در اين صورت رازيانه، زنيان، تخم كرفس، اگير تركى و مانند آن كار تخم‏ گشنيز را مى‏كنند زيرا داراى طبيعت «گرم» مى‏باشند. اين داروها بويژه در اعصاب دماغى اثر نيك داشته و رفع دوار و فراموشى را در شخص مى‏نمايند. بايد دارو را بميزان يك مثقال كوبيده و با شكر سفيد آميخته و ميل كنند.

اينجانب در اين موارد دستور مى‏دهم يك مثقال اگير تركى و دو مثقال پوست ريشه كبر را جوشانيده و به بيمار بنوشانند. عصاره‏هاى گياهى موافق طبع و تنقيه مناسب هم تجويز مى‏كنم. غالبا با همين دستور ساده رفع اورمى و عوارض آن مى‏گردد.

گاهى مقدار اسيد اوريك در خون زياد شده و يا توأم با اورمى مى‏گردد كه با نشانه‏ها و آثار وجع مفاصل پديدار مى‏شود. در اينجا معالجات روماتيسمى چندان مفيد و مؤثر واقع نخواهد شد. غالبا دردهائى شبيه سوزش در نقاط بدن بويژه در پاها و دستها رخ مى‏دهد.

بعضى اوقات عضو به اصطلاح به «گزگز» مى‏افتد. در اينجا آب ترب و آب شلغم بسيار ثمربخش است و شخصا مورد آزمايش بسيار قرار داده‏ام. با پيروى از همين دستور ساده اسيد اوريك بكلى از بدن دفع خواهد شد.

برای تهیه کتاب راز درمان با شماره تلفنهای زیر تماس بگیرید:

02188969071
02188969052
09124859826

ارسال برای شهرستانها مقدور است.

منبع: راز درمان (رساله اى در پزشکى سنتى و گیاه درمانى)