مقالات

راهنمای تهیه شرح حال عمومی بیماریها در طب سنتی ایران

۲۷ مرداد ۱۳۹۴

کتاب پیش رو کتابی است مختصر و مفید و پرمنفعت که حاصل تجربیات و پژوهشهای جمعی از متخصصین طب سنتی در طول چندین سال بوده و سعی دارد مسیر شرح حال گیری برای رسیدن به تشخیصهای مناسب را تسهیل کند. کتاب دو قسمت دارد که در قسمت اول ابتدا به بیان مبانی مثل مزاج صحی، مزاج جبلی، نوع و ماهیت بیماری، اوقات بیماری، اسباب بیماری، عضو یا اعضای درگیر بیماری، عوامل محیطی تاثیر گذار بر سلامتی و بیماری، تدابیر گذشته بیمار و امثالهم پرداخته است.

بعد از بیان مبانی مولفین به موضوع تهیه شرح حال پرداخته اند و سعی کرده اند به صورت عملی مسیری ساده و کاربردی برای تهیه شرح حال پیشنهاد دهند. در این بخش علایم و سوالاتی که باید از دستگاهها و اعضای مختلف پرسیده شود و مورد توجه قرار گیرد به صورت تفصیلی و تیتروار بیان شده است. همچنین بحث عاینه نیز مختصرا توضیح داده شده است.

قسمت دوم کتاب به صورت کوتاه به نحوه نسخه نویسی و مسیر رسیدن به یک نسخه مناسب جهت بیماران مختلف و موارد ضروری که باید در نسخ نویسی مدنظر قرار گیرند پرداخته است و در این زمینه مواردی بیان شده است.

مولفین: دکتر امید صادقپور، دکتر سعیده یارجو، دکتر مهرداد کریمی

زیر نظر استاد اسماعیل ناظم

قیمت: 8000 تومان

برای تهیه این کتاب با شماره تلفنهای زیر تماس بگیرید:

02188969071
02188969052
09124859826

ارسال برای شهرستانها مقدور است.