مقالات

راهنمای ساخت داروهای ترکیبی

۲۷ مرداد ۱۳۹۴

کتاب راهنمای ساخت داروهای ترکیبی کتابی است کم حجم و پر مغز، چرا که عصاره ای است از مطالعات و مشورتها و تجربیات نویسنده و ناظر کتاب. کتاب زبانی روان و ساده و قابل فهم دارد و سعی شده منابع اصیل داروسازی مورد توجه قرار گیرد. در هر فصل به یکی از اشکال داروهای ترکیبی پرداخته شده است و در مورد روش ساخت آن توضیح داده شده است و مثالهایی جهت فهم بیشتر موضوع ذکر شده است.

در هر فصل ابتدا به تعریف شکل دارویی پرداخته شده است، بعد موارد مصرف آن، سپس پیشینه ای از استفاده از این شکل دارویی ذکر شده است. در ادامه روش ساخت شکل دارویی معرفی شده است، سپس انواع آن، میزان ماندگاری، روش استفاده و توضیحاتی برای رفع ابهامهای احتمالی. مثالهایی نیز برای فهم بیشتر در لابلای متن از منابع مختلف آورده شده است. مثلا در فصل مرهم ها چنین می خوانیم:

«تعریف

داروهایی که ساییده و با موم و روغن و پیه و مغز یا با چیزهایی که مانند آنها باشد سرشته شده باشد به عبارت دیگر...

مورد مصرف

مرهم ها برای التیام قرحه ها و جراحت ها مورد استفاده قرار می گیرد. داروهای مرهمها...

تاریخچه

مرهم از تراکیب اطبای پیشین است و بعضی گفته اند که به جز معاجین ترکیبی بر آن سبقت ندارد و گروهی...

نحوه ساخت

در ساختن مرهم ها باید ادویه مناسب و تازه را انتخاب کنند و در آسیاب بسایند و آنگاه موم را در روغن آب کنند و کم کم در هاون بر روی دارو بریزند تا ...

زمان ماندگاری

اثر مرهمها مدتها باقی می ماند و هر مرهمی که صمغ بسیار داشته باشد تا بیست سال قوت آن باقی می ماند به ویژه...

نحوه استفاده

در تابستان هر روز یک بار زخم را بشویند و در بعضی موارد که ...

توضیحات

مخلوط کردن روغنها در مرهمها به دلایل مختلف انجام می گیرد که برخی از آنها در ذیل...

مثالها

مرهم ماشرا...»

مولف: دکتر امید صادقپور

زیر نظر استاد اسماعیل ناظم

قیمت: 5000 تومان

برای تهیه این کتاب با شماره تلفنهای زیر تماس بگیرید:

02188969071
02188969052
09124859826

ارسال برای شهرستانها مقدور است.