مقالات

دو رساله در دلاکی-پیرامون ماساژ در طب ایرانی

۲۶ مرداد ۱۳۹۴

ماساژدرمانی در حال حاضر از روشهای شایع در طب مکمل است که در نقاظ مختلف جهان به صورتهای مختلف و با رویکردهای متفاوت انجام می گیرد و از پذیرفته شده ترین و موثرترین درمانهای طب مکمل است که مقالات علمی متعددی در زمینه تاثیرات آن انجام گرفته است. مساله ماساژدرمانی که در طب سنتی ایران با عنوان دلک رواج داشته است معمولا در کتابهای جامع در زمینه طب به صورت مختصر بیان شده است و به صورت خاص و تفصیلی در این زمینه صحبتی نشده است. کتاب پیش رو دو رساله در این زمینه گردآورده است که البته علاوه بر مساله دلک یا ماساژدرمانی در طب ایرانی پیرامون نحوه فعالیت افرادی که در تدابیر یداوی به طبیب کمک می رسانند سخن رانده است.

در اهمیت دلک و ماساژ همین بس که مولف راح الارواح، رساله اول این کتاب، در ابتدای این رساله چنین می نویسد: «ارباب هوش و ادراک، دلک را اقوی معاجین و اعلا براهین قوه باه قرار داده اند. ... از دلک دو قوه به هم رسد یک در ثوران جمیع اعضا و یک در اعضای رئیسه خصوصا قلب.»

در قسمت دوم کتاب که رساله دلاکیه است علاوه بر مساله دلک مسائل دیگری از جمله آداب استحمام و شرایط آن و آداب خون گیری به طریق فصد و حجامت در حدی که به درد افرادی که به طبیب در این زمینه یاری می رسانند. چرا که کتاب برای گروهی نوشته شده که در قدیم وظیفه انجام تدابیری چون دلک و فصد و طالو انداختن را بر عهده داشته اند.

برای تهیه این کتاب با شماره تلفنهای زیر تماس بگیرید:

02188969071
02188969052
09124859826

ارسال برای شهرستانها مقدور است.

به کوشش دکتر یوسف بیگ باباپور

قیمت: 8000 تومان