درباره ما

پیشینه مرکز

مرکز آموزشی-تحقیقاتی مرآت به عنوان زیرمجموعه معاونت علمی بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران فعالیت خود را آغاز نموده است و فعالیت خود را در زمینه سلامت و سبک زندگی قرار داده است.

 

همایشها و سمینارها:

1. همکاری با دبیرخانه دومین همایش سالانه پیشگیری و درمان سرطان

2. همکاری با دبیرخانه همایش ملی توریسم درمانی و تجهیزات پزشکی

3. همکاری با دبیرخانه کنگره بین المللی اپیدمیولوژی بالینی

4. همکاری با دبیرخانه چهارمین همایش پژوهشهای نوین در علوم و فناوری

5. همکاری با دبیرخانه دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری

6. همکاری با دبیرخانه دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک

7. همکاری با دبیرخانه همایش ملی بین رشته ای انسان، جامعه، سلامت

 


سوابق آموزشی مرکز

مرکز مرآت تاکنون کارگاههای آموزشی متعددی در زمینه طب سنتی برگزار نموده است که اهم این کارگاهها به شرح زیر می باشند:

1. کارگاه آشنایی با مبانی و مقدمات طب سنتی

2. کارگاه آشنایی با روشهای پروش زالوی طبی

3. کارگاه آشنایی با کاربردهای زالوی طبی در درمان بیماریها

4. کارگاه آشنایی با تدابیر یداوی در طب سنتی ایران

5. کارگاه آشنایی با روشهای بهره برداری از گیاهان دارویی

6. کارگاه آشنایی با مبانی ماساژ

7. کارگاه آشنایی با تکنیکهای مختلف ماساژ


اساتید همکار با مرکز

تاکنون مرکز از اساتید زیر در آموزشهای خود بهره برده است:

1. دکتر مریم میرزایی، دکترای تخصصی گیاهان دارویی، عضو هیآت علمی دانشگاه

2. دکتر خضری، دکترای تربیت بدنی، عضو هیأت علمی دانشگاه

3. دکتر محمد علی زارعیان، پزشک، دانشجوی دکترای تخصصی طب سنتی

4. دکتر فاطمه مرادی، پزشک، دانشجوی دکترای تخصصی

5. دکتر سمیه فتعلی، پزشک، دانشجوی دکترای تخصصی

6. دکتر مریم علینقی، پزشک، دانشجوی دکترای تخصصی

7. دکتر رقیه فاریابی، پزشک، دانشجوی دکترای تخصصی

8. محمد احمدی، کارشناس ارشد علوم بهداشتی در تغذیه

9. سیده زهرا حسینی، کارشناس ارشد تغذیه

10. ابراهیم قندی، کارشناس ارشد ماساژ

11. یوسف اصغری، مدرس حوزه


در تلگرام همراه ما باشید

https://t.me/hakimeirani